ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ภาคปฏิบัติ)

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โลกธุรกิจทุกวันนี้เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่อลังการและมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่แต่กลับประสบความล้มเหลว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
หนังสือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคปฏิบัติ เล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ในองค์กรของคุณ ด้วยขั้นตอน 6 ประการ ที่ใช้ตัวย่อว่า INVEST ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการเลือกทำโครงการที่เหมาะสมและทำด้วยวิธีการที่ถูกต้อง