ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการแห่งอนาคต

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อะไรคือพลังขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ?
มันไม่ใช่ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานหรือตัวแบบธุรกิจใหม่ๆ แต่คำตอบนั้นก็คือ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงแนวทางใหม่ๆ ในการเคลื่อนย้ายคนเก่งๆ การจัดสรรทรัพยากร และการกำหนดกลยุทธ์
ปราชญ์แห่งการบริหารจัดการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก อย่าง Gary Hamel เสนอว่าองค์กรต่างๆ ต้องการนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ตัวแบบทางด้านการบริหารจัดการในทุกวันนี้ซึ่งมุ่งเน้นไปยังเรื่องการควบคุมและความมีประสิทธิภาพไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วสำหรับโลกซึ่งความสามารถในการปรับตัวและการมีความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจ
จงพร้อมที่จะโยนโซ่ตรวนแห่งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของการบริหารจัดการยุคเก่า เพราะผู้ชนะในวันพรุ่งนี้จะเป็นบริษัทซึ่งเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอนาคตของการบริหารจัดการเท่านั้น
หนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมตัวอย่างของกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งได้ท้าทายกฎเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการเดิมๆ จนกระทั่งได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นการตอบแทน