ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 “เมื่อบริษัทต่างๆ เติบโตและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันรุนแรง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างมาก”
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้กิจการต่างๆ มีตัวแบบต้นทุนและแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรที่เที่ยงตรงทั้งในกิจกรรมการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ไม่ว่าองค์กรใดๆ หากมีการใช้ Balanced Scorecards (BSC) เข้าไปช่วยในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยแล้วละก็ ความสมบูรณ์แบบของการบริหารอย่างบูรณาการก็จะบรรลุผล และเกิดศักยภาพความสามารถในการแข่งขันที่เยี่ยมยอดและยั่งยืน