ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครียดอย่างฉลาด

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"เรื่องย่อ “ความเครียด” ซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ ก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายและใจ ซึ่งค้นพบว่าสังคมเรานั้นมีความเครียดเกิดขึ้นมากมาย ผมจึงได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ ค้นคว้าเพิ่มเติม และเรียบเรียงออกมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยเริ่มจากความรู้ในเชิงทฤษฎี และต่อด้วยตัวอย่างการลองฝึกปฏิบัติแต่ละวิธีการด้วยตัวของผมเอง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวผู้เขียนเองที่ได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ต่างๆ และเพื่อชี้ให้เห็นว่า “แก้เครียดไม่ได้ยากอย่างที่คิด ท่านผู้อ่านก็ทำได้ครับ” ความเครียด เป็นตัวทุกข์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความทุกข์จากความเครียด เริ่มต้นที่ใจและส่งสัญญาณไปที่สมองให้หลั่งสารเครียดต่างๆ ออกมา ทำให้มีผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายทำให้เกิดการแปรปรวนผิดปกติ เป็นผลต่ออาการเจ็บป่วยทางกาย ซึ่งการทำความรู้จักและเข้าใจกระบวนการความเครียด ต้องมีสติรู้ตัวและยอมรับว่าความเครียดที่เกิดขึ้น สำคัญที่สุดต้องคิดทบทวนชีวิต เพื่อหาสาเหตุของความเครียด โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เท่านี้ก็พิชิตความเครียดได้ไม่ยาก