ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือชีวิต 3 ชุดเพื่อนไม่ใช่พาล มารไม่ใช่มิตร

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศิลปแห่งการมีเพื่อน และเป็นมิตรอย่างมีความสุข อบอุ่น และเข้าใจ ข้อคิดเตือนใจของพระเถระผู้ทรงปัญญา และนักปราชญ์ราชบัณฑิต ผู้ใดได้อ่านสามารถคัดเลือกมิตรที่ดีให้แก่ตนเอง และคนพาลก็ไม่กล้ามาทำลาย