ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือชีวิต 4 ชุดโลกหมุนได้ด้วยความเพียร

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศิลปแห่งการใช้ชีวิตด้วยความพากเพียรอย่างมุ่งมั่นและสง่างามรวมพุทธศาสนสุภาษิต คำสอนของพระเถราจารย์ และปัญญาชน ความเพียรเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ตัวเล็กๆที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ใด ก็สามารถจะพลิกชะตากรรมร้ายของโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้กลายเป็นดีได้ในที่สุด