ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธุรกิจโรงแรม

ผู้แต่ง: นันทพร สิโยพุทธวงศ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา