ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในระบบภาษี คำพิพากษาฎีกาย่อประกอบ ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ