ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา อินโดนีเซีย

ผู้แต่ง: แบงค์ สเกตกรรม ขย้ำกระดาษ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

  ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อ ทางศาสนาฮินดูและมุสลิม ผสานกลมกลืนไปกับการนับถือเทพเจ้าของชาวอินโดนีเซีย ชื่นชมความงามของธรรมชาติจากทะเลสีครามและผืนนาเขียวขจี รวมไปถึงตำนาน ของชนเผ่าล่าหัวมนุษย์ คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างสนใจใคร่รู้ และพร้อมจะเก็บสัมภาระ ใส่กระเป๋ามุ่งหน้าสู่ “ดินแดนหมู่เกาะภูเขาไฟ” ประเทศนี้ เพื่อสัมผัสกับอินโดนีเซีย หนึ่งในอัญมณีของทวีปเอเชียแห่งนี้