ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทางเมียนมาร์

ผู้แต่ง: ณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมียนมาร์- หมุนเข็มนาฬิกาสู่เวลาในอดีต ทวนกระแสคลื่นเทคโนโลยี ย้อนสู่ความสงบเรียบง่ายในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร