ข้อมูล eBook

ชื่อ: SME BIG IDEA คิดเขย่าโลก

ผู้แต่ง: ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คุณสมบัติของแบรนด์ที่ดี จะประกอบด้วยหลายๆ สิ่ง บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมองข้ามไปหรือไม่เคยนึกถึง SME BIG IDEA คิดเขย่าโลก เล่มนี้ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ได้รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่ใช้สร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการก้าวสู้ตลาด AEC และระดับโลก โดยเริ่มจาก สิ่งที่เป็นพื้นฐานแรกคือ “วิสัยทัศน์ของแบรนด์” ที่ผู้ประกอบการจะต้องนึกถึงเพราะนี่คือหัวใจสำคัญหลัก หากวิสัยทัศน์ไม่ถูกต้องแต่แรกแล้วทุกอย่างจะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายแน่นอน