ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพาะชำความคิด

ผู้แต่ง: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Life is Journey แต่ละวันชีวิตของคนเรา มักจะมีช่วงจังหวะการเดินทางของความคิด ที่เกิดจากเห็นโลกภายนอกแล้วสะท้อนถึงความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมภายในอยู่เสมอ 'เพาะชำความคิด' จึงเป็นผลผลิตจากการเดินทางของกายกับจิต แล้วกลายเป็นความคิดที่ตกผลึกดังเล่มนี้ คำคิดทั้งหมดนี้โดยเจตนาประสงค์ ก็เพื่อพร่ำสอนตนเองให้เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรม และมีชีวิตอิสระเรียบง่ายที่จะเรียนรู้อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนั่นเอง "