ข้อมูล eBook

ชื่อ: อตุโล จิต คือ พุทธะ 2

ผู้แต่ง: พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"อตุโล จิต คือ พุทธะ (เล่มที่ ๒) เรียบเรียงโดย พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นซี่รี่ต่อจาก อตุโล ไม่มีใดเทียม หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าปกิณกะธรรม ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักจิตตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่ดูลย์ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ เป็นองค์ธรรมที่สั้น กระชับ แต่เข้าถึงจิตโดยตรง ทำให้เส้นทางอริยมรรคถูกเปิดออก ต่อตรงถึงทางสายเอกแห่งจิต เพราะเมื่อใดที่รู้จักจิต เมื่อนั้นจะรู้จักธรรมอย่างแท้จริง "