ข้อมูล eBook

ชื่อ: อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ 3

ผู้แต่ง: พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

สำนักพิมพ์: DMG Books

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่มที่ ๓) เรียบเรียงโดย พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) จะกล่าวถึงธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ดูลย์ ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมอันแท้จริงของชีวิต และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้ายจวบจนละสังขาร อีกทั้งยังมีเกร็ดธรรม ‘หลวงปู่ฝากไว้’ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่มามากกว่า ๑ ล้านเล่ม ที่แนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหลวงปู่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังต่อไป ซึ่งถือเป็นมรดกธรรมที่จะสถิตอยู่ในจิตผู้ที่อ่านตลอดกาล