ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะหุ้น VI โรงพยาบาล

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไทยเป็นหุ้นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและน่าลงทุนในตลาดหุ้น เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เจาะลึกข้อมูลหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลไทยอย่างละเอียดพร้อมแนวโน้มที่น่าสนใจ