ข้อมูล eBook

ชื่อ: Chinese Business Strategies กลยุทธ์พิชิตศึกการค้า

ผู้แต่ง: สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เคล็ดลับทางการค้าของบรรดานักธุรกิจชาวจีนที่ประสบความสำเร็จ สูตรลับแห่งชัยชนะ และแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม แต่หลักการเหล่านี้ยังคงนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว