ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระเจ้า 500 ชาติ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รวบรวมไว้ในหนังสือพระเจ้า 500 ชาติฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรวมชาดกจากพระไตรปิฎก 45 เล่ม ครบสมบูรณ์ตั้งแต่พระชาติที่ 1- 547 พระชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญเพียรในแต่ละชาติ จนในพระชาติสุดท้ายคือเวสสันดรชาดก เป็นบำเพ็ญเพียรในด้านทานบารมี ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า