ข้อมูล eBook

ชื่อ: 30 คิด...สร้างความฝัน

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากรู้คำตอบเรื่องความกล้าหาญ
ความพยายาม และความตั้งใจ คนมากมายที่อยากจะก้าวเดินไปข้างหน้า
เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง ต่ความสำเร็จของบุคคลมากมายล้วนแลกมา
ด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้