ข้อมูล eBook

ชื่อ: เป็นลูกน้องที่นายอยากได้

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นลูกน้องที่นายอยากได้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานที่ทุกคนพอใจ ไม่ว่าจะเป็นนาย หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ถูกต้องเหมาะสมไม่เครียด จากหนังสือในเล่มนี้เป็นการเอาทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง การปรับบุคลิกภาพ ศิลปพการพูด ศิลปะแก้ข้อขัดแย้งตอนเจอทางตัน