ข้อมูล eBook

ชื่อ: สะดุดคิดสะกิดใจในงาน HR เล่มที่ 1

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ระบบนิเวศน์ทางสังคมในทุกวันนี้ได้มีการปรับตัวอย่างชัดเจนในหลายบริบท และไม่มีวี่แววว่าจะย้อนกลับไปสู่สถานะเดิมได้อีก เนื่องจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดถี่ขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ สภาพแวดล้อมของโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นจนปัญหาต่างๆ สร้างผลกระทบร่วมกัน รวมทั้งพฤติกรรมและวิธีการคิดที่แตกต่างออกไปของคนรุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้หยั่งลึกไปถึงพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อมของโลก จนเกิดการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ (New Normal) ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราว แต่เป็นพลวัตที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจและยากที่จะหลีกเลี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในองค์กรอย่างชัดเจน