ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 1

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "ปุจฉา วิสัชชนา สารพันปัญหาภาษี" เรียบเรียงจากแฟนเพจของผู้แต่งเล่มแรกนี้เกิดขึ้นจาก
การเรียกร้องของเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ค "สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ" ที่ได้เริ่มตอบคำถามตั้งแต่ปลายปี 2256 เป็นต้นมา โดยขอให้รวบรวมเป็นหมวดหมู่และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษา และอ้างอิง ในชั้นต้นอาจารย์วราวรรณ กิจวิชา ได้ใช้ความพยายามรวบรวมและจัดให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งเนื้อหาในเล่มแรกนี้ประกอบด้วย
- เงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน
- ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2)
-การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
-การจ่ายเงินได้พึงประเมินและการจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ