ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะลึก ปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด.54 และ ภพ.36

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลักเกณฑ์ภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ หรือจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศต้องมีภาระภาษีอะไรบ้าง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อต้องยื่นแบบ ภงด.54 และภพ.36 เพื่อให้ธุรกิจของท่านรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร