ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หาคำตอบของคำถามที่ว่า??????
มีภาระภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง?
จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการยกเว้นภาษี?
มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ?
หาคำตอบที่ถูกต้องที่ช่วยคุณวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และประหยัดภาษี