ข้อมูล eBook

ชื่อ: กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลากความคิดที่กลั่นมาจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำผู้อื่นของผู้เขียน บางเรื่องเขาได้ใช้กับตัวเอง บางเรื่องได้ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น และเขาเหล่านั้นนำไปใช้แล้วได้ผลดี คุณจะได้ทราบว่าบางอย่างเป็นความเชื่อที่ดี แต่พอความเชื่อนั้นเติบโตขึ้นมา วันหนึ่งความเชื่อนั้นอาจจะกลายพันธุ์เป็นความเชื่อที่ไม่ดี เช่น การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีการให้เป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อกระแสสังคมเรื่องธรรมะธุรกิจเข้ามา และบอกเพิ่มเติมว่า ถ้าเราทำบุญมากเท่าไหร่ ผลบุญจะกลับมาหาเรามากเท่านั้น ทำให้คนบางคนทำบุญจนหมดตัว ชีวิตเลยเดือดร้อน เราต้องหยุดความเชื่อในลักษณะนนี้ เพื่อตอบตัวเองให้ได้ว่า เราควรจะเพิ่มระดับความเชื่อให้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หรือเราจะหยุดความเชื่อเดิมไว้แค่นี้ ลองเปิดใจให้กว้างๆ เมื่อไหร่ที่คุณปรับความเชื่อ เปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ "ความสำเร็จ" จะอยู่ในกำมือคุณอย่างแน่นอน