ข้อมูล eBook

ชื่อ: การ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาคปรินิพพาน

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน
ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรรมสภา เรียบเรียง
ในช่วงเล่มที่ 4 ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นภาคสุดท้ายก่อนปรินิพพาน กล่าวถึงการกลับใจขององคุลีมาล การเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก
เยาวชน และผู้ใหญ่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-02-02 00:31