ข้อมูล eBook

ชื่อ: การ์ตูนพุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาคประกาศธรรม

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน
ภาค ประกาศธรรม การสั่งสอนธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรรมสภา เรียบเรียง
ในช่วงเล่มที่ 3 ภาค ประกาศธรรม การสั่งสอนธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กล่าวถึงตอนการประกาศเผยแพร่พระธรรม การโปรดพระบิดา การเผยแพร่ธรรมไปยังดินแดนต่างๆ
ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ
อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-02-02 00:31