ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวด้วยใจไปกับธรรม

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ก้าวด้วยใจ..ไปกับธรรม" เป็นคำบรรยายของท่านพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล แห่งวัดป่าสุคะโต ท่านเป็นพระนักเผยแพร่ที่รู้จักกันดี รูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน พระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่มีผลงานออกมา ในรูปของสื่อโทรทัศน์ และหนังสือสม่ำเสมอ
    คำบรรยายธรรมของท่านที่ถ่ายทอดให้กับผู้ฟังแต่ละครั้งแต่ละเรื่อง ล้วนเป็นถ้อยคำที่เรียบง่าย ทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งกับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่จะได้น้อมนำคำบรรยายของท่านมาเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดปัญญา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม