ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา)   ภูฏาน

ผู้แต่ง: แบงค์ สเกตกรรม ขย้ำกระดาษ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 ภูฏาน ประเทศเล็ก ๆ ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งหิมาลัย ที่ซึ่งผู้คนยังยึดมั่นในศาสนา และพึงพอใจกับคุณภาพชีวิตที่วัดค่ากันด้วยความสุขทางใจ ไม่ใช่เพียงวัตถุ หรือความก้าวล้ำตามทันเทคโนโลยีเช่นกระแสโลกที่ดำเนินอยู่ แม้จะถูกขนาบข้างด้วยประเทศที่เป็นต้นรากวัฒนธรรมอย่างจีนและอินเดีย ทั้งยังถูกรุกเร้าด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ดินแดนแห่งนี้ก็ต้านท้านกระแสเหล่านั้นอย่างมั่นคง ด้วยการรักษาวิถีชีวิตของตนที่เปี่ยมด้วยขีดขั้นจริยธรรมซึ่งสูงพอๆ กับคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างภาคภูมิใจ “คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาภูฏาน” จะพาท่านไปรู้จักอาณาจักรเล็ก ๆ ที่ปลายขอบฟ้า สูดอากาศบริสุทธิ์ไว้ให้เต็มปอด เอื้อมมือเพียงนิดก็ไขว่ขว้าสายหมอกหรือดวงดาวไว้ได้ แล้วร่วมเดินทางทำความรู้จักกับ “ภูฎาน” The Last Shangri-la ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าที่ทุกคนใฝ่ฝัน