ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา) ฮ่องกง-มาเก๊า

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 วันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นเครือหนึ่งในจักรภพ แต่ปัจจุบันครองสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษ ( Special Administrative Region หรือ SAR ) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก ฮ่องกงจึงเป็นจุดหมายของผู้คนที่นิยมความทันสมัย และต้องการสัมผัสสีสันแห่งความเป็นเอเชีย บ่อยครั้งที่หลายคนเยือนฮ่องกงด้วยเหตุผลของการช้อปปิ้ง แต่ขณะเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาลประจำปี และรสชาติ อาหารที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่ชาวฮ่องกงแสนภูมิใจ ก็เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวไม่อาจปฏิเสธ มาเก๊า ร่องรอยอารยธรรมแห่งโปรตุเกสเจ้าอาณานิคม ซึ่งเคยปกครองมาถึง 400 ปี ปรากฏผ่านทางสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลที่ผสมผสานกับความเป็นจีนแผ่นดินแม่อย่างลงตัว เป็นเสน่ห์ที่เชิญชวนให้ผู้คนมาเยือน คู่มือเดินทางฉบับพกพา ฮ่องกง – มาเก๊า เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางสู่ความเป็นยุโรปกลางเอเชียอย่างฮ่องกงและมาเก๊า ดินแดนทั้งสองที่ใช้การปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ ผ่านทางข้อมูลที่ทันสมัยและรูปเล่มที่สะดวก