ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือนักเดินทางฮังการี

ผู้แต่ง: ลัลลา

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ฮังการี" ประตูสู่ยุโรปตะวันออก อดีตอาณาจักรอันทรงอิทธิพลร่ำรวยด้วยอารยธรรมจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางไปเยี่ยมยือนไม่ขาดสาย