ข้อมูล eBook

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน ทศชาติ มหาชนกชาดก

ผู้แต่ง: แพรพริมา    

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มหาชนกชาดกมีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้ ควรมีความพากเพียรพยายามให้ถึงที่สุด เพื่อให้ถึงแก่สิ่งที่มุ่งหวัง ควรเพียรสุดกำลัง แล้วความสำเร็จก็จะมาเยือน