ข้อมูล eBook

ชื่อ: เจ้าแม่กวนอิม (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือฉบับการ์ตูนเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับพระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ผู้ทรงมีวงพักตร์งดงามละมุนเปี่ยมเมตตา พระเกศาดำขลับดุจเมฆยามรติกาล พระฉวีผุดผ่องบริสุทธิ์ยิ่งกว่างาช้าง พระเนตรงามกว่านัยน์ตาของสตรีใดในโลก พัสตราภรณ์เครื่องทรงสีขาวสกาวแสงราวสายฟ้า พระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันหยกขาวเปี่ยมน้ำทิพย์แห่งความกรุณา พระหัตถ์ขวาทรงกิ่งหลิว พระกรรณคอยสดับฟังเสียงร่ำร้องทุกขเวทนาของสัตว์โลก พระเมตตายิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แก่เรา สมพระนามพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร ถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนสวยงามสนุกสนาน นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย