ข้อมูล eBook

ชื่อ: มัทนะพาธา (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือบทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบเล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. 2466 เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของความรักอันเกิดจากความลุ่มหลง จนเกิดเป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบ มีการใช้ถ้อยคำสำนวนที่กระชับ เข้าใจง่าย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่สวยงาม สนุกสนาน เหมาะสำหรับเยาวชนไทยได้อ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีในการเป็นผู้ที่รักการอ่าน