ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา