ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon DSLR

ผู้แต่ง: อาจารย์ทศพล จังพานิชย์กุล ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือคู่มือการถ่ายภาพสำหรับผู้ที่ใช้กล้อง Nikon DSLR ที่บอกถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมวิธีการนำไปใช้ในการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม