ข้อมูล eBook

ชื่อ: กลยุทธ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: จิตวิทยา-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

   หนังสือง"กลยุทธ์"เล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างลึกซึ้งและบูรณาการสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยสุดยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก 10 บทความของนักคิดชั้นนำที่มีชื่อเสียง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่านำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารงานด้านกลยุทธ์และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สนใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท MBA ทั้งผู้บริหารมือใหม่ ผู้บริหารมากประสบการณ์ และผู้บริหารที่มองหาแรงบันดาลใจจากแนวคิดชั้นยอดที่จะช่วยพัฒนาตัวเองและองค์กร
สารบัญ
บทที่ 1 กลยุทธ์คืออะไร
บทที่ 2 แรงผลักดันในการแข่งขัน 5 ประการ ที่เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์
บทที่ 3 กำหนดวิสัยทัศน์ให้กับธุรกิจของคุณ
บทที่ 4 การสร้างรูปแบบธุรกิจขึ้นใหม่
บทที่ 5 กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม
บทที่ 6 เคล็ดลับความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ 7 การใช้ Balanced Scorecard เป็นระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 8 การนำกลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติจริง
บทที่ 9 การเปลี่ยนกลยุทธ์ชั้นยอดให้เป็นผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
บทที่ 10 ใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรกันแน่?