ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ให้ใหญ่คับโลก

ผู้แต่ง: วังอักษร

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ในยุคสมัยใหม่ประชาชนจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกในเวลานี้
ก็ต่างมุ่งความสนใจไปที่การสูญเสียผู้นำคนสำคัญของประเทศเกาะเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ด้วยผลงานที่มอบไว้ ซึ่งความเจริญของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีที่สุดระดับโลก ทั้งนี้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว
ดินแดนแห่งสิงโตนี้มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกชีวิตขั้นพื้นฐานกับอนาคตที่ไร้ทิศทาง ชั่วชีวิตของชายผู้อุทิศตัวเองเพื่อพลเมือง
มีแง่มุมอีกมากมายที่น่าสนใจ แต่เราขอนำเสนอบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้ด้วยผลงานที่มอบไว้ ซึ่งความเจริญของชาติ
และคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีที่สุดระดับโลก ทั้งนี้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว ดินแดนแห่งสิงโตนี้มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกชีวิตขั้นพื้นฐานกับอนาคตที่ไร้ทิศทาง
ชั่วชีวิตของชายผู้อุทิศตัวเองเพื่อพลเมือง มีแง่มุมอีกมากมายที่น่าสนใจ