ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิเคราะห์ผลกำไร

ผู้แต่ง: ชูเวช ชาญสง่าเวช

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม โครงการลงทุนประเภทนี้ปกติจะต้องใช้เงินจำนวนมากและผูกพันผู้ลงทุนไปเป็นเวลายาวนาน ปัญหาการตัดสินใจลงทุนจึงมึความสำคัญขั้นวิกฤตต่อวิสาหกิจใด ๆ ด้วยเหตุนี้ความรู้แจ้งในศาสตร์นี้จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันในโลกธุรกิจกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นทุกวันนี้