ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอนนักขายให้รวย

ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ ศิวะนาวินทร์

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ สอนนักขายให้รวย เล่มนี้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสนาม และพยายามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจง่าย ๆ ถึงเทคนิคและวิธีการที่ต้องใช้ลูกล่อลูกชนกว่าจะผ่านมาได้ โดยหวังจะให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะเข้ามาสู่ถนนแห่งการเป็นนักขาย เพิ่มทักษะของการสื่อสารในการขายเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ผูกพันธ์กับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าไว้ชั่วชีวิต