ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้แต่ง: เชื้อ ชูขำ

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทฤษฎีไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภายในเล่มจะกล่าวถึงวงจรไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรลอจิเกต วงจรพื้นฐานต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้เปิดเผยถึงความอยากรู้ของช่างนาฬิกาสมัครเล่นที่มีความสงสัยว่า "นาฬิกาควอตซ์ (Quartz) เดินหมุนซ้ายได้อย่างไร" ซึ่งรับรองได้ว่าจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้อ่านที่กำลังหาคำตอบอยู่ในหัวใจอย่างแน่นอน