ข้อมูล eBook

ชื่อ: เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือรวบรวมคำกริยาที่ครอบคลุม Irregular Verbs และ Regular Verbs พร้อมหลักการผันรูปและหลักการออกเสียงพิเศษสุดๆด้วยหมวดความรู้เสริมน่าสนใจ เช่น Tenses หมวดศัพท์กริยาต่างๆ อักษรย่อน่ารู้ SMS แชต ฯลฯ