ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Grammar ไวยากรณ์ระดับประถม ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวม "กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ" อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกเนื้อหาในระดับประถมศึกษา เริ่มจากง่ายไปยาก นำเสนอด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กระชับ พร้อมภาพอธิบายแบบแผนภาพ (Infographic) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยกว่า 2,500 ข้อ เพื่อช่วยฝึกฝนและพัฒนาความรู้ของผู้อ่านด้านไวยากรณ์ให้เข้าใจและเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเตรียมตัวสอบและเพิ่มคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งในชั้นเรียน หรือสนามสอบต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย