ข้อมูล eBook

ชื่อ: The Art of Photography Digital ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ

ผู้แต่ง: อำนวยพร บุญจำรัส

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับการถ่ายภาพดียิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กลั่นกรองมาจากประสบการณ์นานกว่า 20 ปี บนเส้นทางการถ่ายภาพของผู้เขียน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน คือ 
1. การควบคุมกล้องให้เชื่อง แนะนำวิธีการควบคุมกล้อง ความรู้เรื่องค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ 
2. แสงกับการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพต้องเรียนรู้
3. การจัดองค์ประกอบภาพ แนวทางและมุมมองความคิดจากประสบการณ์ของมืออาชีพ 
    อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบสี่สีสวยงามหลากหลาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพซึ่งกำลังแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของวิถึแห่งการถ่ายภาพในแบบที่งดงามตามที่ตนเองต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ