ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1

ผู้แต่ง: บุญชัด เนติศักดิ์,รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทฤษฏีและปฏบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเครื่องรับโทรทัศน์ ให้ได้รับความรู้อย่างเป็นการบวนการที่ต่อเนื่องตามลำดับขั้น โดยเริ่มจากพื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม การอธิบายในภาคทฤษฏีใช้วงจรเครื่องรับโทรทัศน์หลายยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันประกอบ ภาคปฏิบัติยังมีวิธีการปรับแต่ง และ ตัวอย่างการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำยี่ห้อ FAMILY PYRAMID แนะนำการวิเคราะห์จุดเสีย พร้อมชี้อาการเสียในวงจร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซ่อมจริงได้ทันที