ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติดตั้งและใช้งาน IPCop

ผู้แต่ง: สถิตย์ เรียนพิศ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้และใช้งาน IPCop อย่างมือโปรฯ ตั้งแต่ IPCop คืออะไร ติดตั้งและใช้งานอย่างไร การประยุกต์ใช้ รวมถึงการบำรุงรักษา และการแก้ปัญหาที่เกิดจาก IPCop คุณจะค้นพบคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ และนำไปใช้กับหน่วยงานได้ทันที