ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

ผู้แต่ง: วิเชษฐ์ พลายมาศ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการอย่างเข้าใจง่าย นับตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้งาน แนวคิดการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดการแฟ้ม ระบบรับเข้าและส่งออก ปัญหาและวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการประสานเวลา รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัย ตลอดจนวิวัฒนาการต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้ศึกษาทดสอบความเข้าใจ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ