ข้อมูล eBook

ชื่อ: อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า

ผู้แต่ง: ศุลี บรรจงจิตร

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชา Equipment and Installation in Electrical Power System ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ควรรู้ทั้งทักษะในอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและทฤษฎีควบคู่กันไป รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปหรือผู้ปฏิบัติงานทางไฟฟ้าก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยมีรูปและพื้นฐานทางทฤษฎีประกอบภายในเล่ม เช่นเรื่องของสถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย (Unit substation) ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน ระบบสัญญาณอื่นๆ เช่น ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ตู้ควบคุมและชุดแจ้งสัญญาณและการต่อโดยละเอียด เป็นต้น