ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิศวกรรมการส่องสว่าง

ผู้แต่ง: ศิลี บรรจงจิตร,ศุลี บรรจงจิตร

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 วิศวกรรมการส่องสว่าง(Illumination Engineering) เป็นสาขาวิชาที่สำคํญในวิชาการทางไฟฟ้า เพราะการที่จะออกแบบระบบแสงสว่างที่ดีจำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งกำเนิดแสง สี การตอบสนองสี ความเข้มแสง และความส่องสว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากต่อการศึกษา