ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีดีเซล

ผู้แต่ง: อุดม ล้อมวงศ์พานิช, จำนง ถนอม, อุดม ล้อมวงศ์พานิชย์

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ เช่น การเคลือบส่วนประกอลของห้องเผาไหม้ด้วยเซรามิก ปั๊มแบบใหม่ การฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบการติดตั้งเทอร์โบซาร์จ และซูเปอร์ชาร์จ นอกจากนี้ยังกล่างถึงเครื่องายนต์พิเศษ ซึ่งได้แก่เครื่องยนต์โรตารี เครื่องดีเซลตอกเสาเข็ม เครื่องยนต์จีเรซ รวมทั่งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ด้วย เนื้อหาภายในเล่มตามหลักสูตรระดับปวช.ปวส.จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป