ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวหอมไทย ข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลก

ผู้แต่ง: ณัฐภูมิ สุดแก้ว,ศรีศักดิ์ พิกุลแก้ว,สรานนท์ ใยบำรุง,ชูขวัญ ทรัพย์มณี,กำพล กาหลง

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา